การติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน

Thailand Convention & Exhibition Bureau (PUBLIC ORGANIZATION) อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ชั้น 25 และ 26 ยูนิต A2 B1 และ B2 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 10330