ผลิตภัณฑ์/บริการทั้งหมด

Fieldwave :เทคโนโลยีติดตามความหนาแน่นและความปลอดภัย

Fieldwave” คือ เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวประมวลความหนาแน่นและการปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมในพื้นที่จัดงานได้แบบ Realtime โดยการผสานเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) และ Big Data จาก Smart ID เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการใช้คลื่นความถี่เพื่อติดตามและระบุอัตลักษณ์ของผู้ชมในงาน มีระบบวิเคราะห์ประมวลผลให้ผู้จัดสามารถเห็น Data ของความหนาแน่นของจำนวนผู้ชมในแต่ละเวที รวมทั้งสามารถดู Customer Journey ว่าผู้ชมได้เคลื่อนย้ายไปจุดใดมาบ้าง ผ่านระบบ Ultra-High Frequency ที่เป็นเทคโนโลยีจับความเคลื่อนไหวผ่านการสแกนแบบไม่ต้องสัมผัสโดยใช้คลื่นความถี่

Pre Registration System :ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า

ผู้จัดงาน ได้รับข้อมูลผู้เข้าร่วมก่อนวันงานและประเมินจำนวนคนเข้าร่วมเพื่อประเมินพื้นที่สำหรับเว้นระยะห่างทางสังคมก่อนวันงานจริงได้ทัน ข้อดีของ การลงทะเบียนล่วงหน้า ช่วยลดการลงทะเบียนที่หน้างาน ลดความแออัดในการเข้าร่วมงาน ได้รับข้อมูลหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้จัดงานมีแดชบอร์ดสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลระบบการลงทะเบียนก่อนวันงานแสดงจริงเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 5,000 คน

SPARK : ระบบไร้เงินสด (Cashless System)

ระบบจ่ายเงินแบบไม่ใช้เงินสด จากสถานการณ์ปกติที่เทคโนโลยี Cashless Payment ของ Eventpop ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Event Solution อำนวยความสะดวกการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดภายในงานอีเว้นท์ เมื่อมาสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด โซลูชั่น SPARK ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสตามจุดต่างๆของงาน

Online Booking Platform ระบบจองงออนไลน์

ระบบ Online Booking ของ Eventpop ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย ตอบ โจทย์การจองหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ pre-order สินค้า ,การทํา pre- booking เพื่อเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือเพื่อรับบริการในสถานที่ ต่างๆ แบ่งรอบเข้าร่วมกิจกรรม แสดงสินค้าคงเหลือแบบ real time,มี dashboard ประมวลผลข้อมูลลูกค้า ระบบสามารถรองรับผู้เข้าใช้งานพร้อมกันได้จํานวนมาก กำหนดจำนวนสินค้าแต่ละประเภทได้ ผู้ประกอบการสามารถทราบแหล่งที่มาของกลุ่มลูกค้าและเป้าหมายหลักเพื่อนําข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงทําการตลาดและวัดผลได้อย่างแม่นยํา

แพ็คเกจที่สามารถขอรับการสนับสนุน

ขั้นตอนการขอรับสนับสนุน

1. ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพื่อค้นหานวัตกรรมและบริการ

2. เลือกบริการ

เลือกนวัตกรรมและบริการที่ท่านสนใจ

3. ชำระเงิน

ทำการชำระเงินกับผู้ให้บริการนวัตกรรมโดยตรง

4. แลกรับสิทธิ

ทำการใช้สิทธิประโยชน์หลังการซื้อขาย