ผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัท

Fieldwave :เทคโนโลยีติดตามความหนาแน่นและความปลอดภัย

Fieldwave” คือ เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวประมวลความหนาแน่นและการปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมในพื้นที่จัดงานได้แบบ Realtime โดยการผสานเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) และ Big Data จาก Smart ID เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการใช้คลื่นความถี่เพื่อติดตามและระบุอัตลักษณ์ของผู้ชมในงาน มีระบบวิเคราะห์ประมวลผลให้ผู้จัดสามารถเห็น Data ของความหนาแน่นของจำนวนผู้ชมในแต่ละเวที รวมทั้งสามารถดู Customer Journey ว่าผู้ชมได้เคลื่อนย้ายไปจุดใดมาบ้าง ผ่านระบบ Ultra-High Frequency ที่เป็นเทคโนโลยีจับความเคลื่อนไหวผ่านการสแกนแบบไม่ต้องสัมผัสโดยใช้คลื่นความถี่

Pre Registration System :ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า

ผู้จัดงาน ได้รับข้อมูลผู้เข้าร่วมก่อนวันงานและประเมินจำนวนคนเข้าร่วมเพื่อประเมินพื้นที่สำหรับเว้นระยะห่างทางสังคมก่อนวันงานจริงได้ทัน ข้อดีของ การลงทะเบียนล่วงหน้า ช่วยลดการลงทะเบียนที่หน้างาน ลดความแออัดในการเข้าร่วมงาน ได้รับข้อมูลหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้จัดงานมีแดชบอร์ดสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลระบบการลงทะเบียนก่อนวันงานแสดงจริงเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 5,000 คน
แพ็คเกจที่สามารถขอรับการสนับสนุน

ขั้นตอนการขอรับสนับสนุน

1. ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพื่อค้นหานวัตกรรมและบริการ

2. เลือกบริการ

เลือกนวัตกรรมและบริการที่ท่านสนใจ

3. ชำระเงิน

ทำการชำระเงินกับผู้ให้บริการนวัตกรรมโดยตรง

4. แลกรับสิทธิ

ทำการใช้สิทธิประโยชน์หลังการซื้อขาย