ผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัท

ระบบจัดการลงทะเบียนอัฉริยะ EMS

ระบบจัดการลงทะเบียนอัจฉริยะ EMS เป็นระบบ ที่ช่วยลงทะเบียน ให้กับผู้เข้างานต่างๆ ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานประชุม Eventต่างๆ สามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทาง เช่นการลง ทะเบียนด้วย QR Code บัตรประชาชน อีกทั้งยังสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ได้ด้วย ทั้งนี้ระบบสามารถ ออกรายงานผู้เข้าร่วมงานได้ทันที

ระบบพัฒนาคุณภาพบริการ

Qserve ระบบพัฒนาคุณภาพบริการ - ระบบประเมิณความพึงพอใจ สามารถให้คะแนนการจัดงาน ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ ในแต่ละส่วน - สามารถรายงานภาพรวมและเฉพาะเจาะจงได้ในระบบ - มีระบบการแจ้งเตือนผ่าน Line เมื่อมีการประเมินเข้าไป

ขั้นตอนการขอรับสนับสนุน

1. ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพื่อค้นหานวัตกรรมและบริการ

2. เลือกบริการ

เลือกนวัตกรรมและบริการที่ท่านสนใจ

3. ชำระเงิน

ทำการชำระเงินกับผู้ให้บริการนวัตกรรมโดยตรง

4. แลกรับสิทธิ

ทำการใช้สิทธิประโยชน์หลังการซื้อขาย