แพ็คเกจ

แพ็คเกจของ MICE CATALOG สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากจะประกอบไปด้วยแพ็คเกจแพลตฟอร์มที่ซื้อครั้งเดียวแต่ได้หลายผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับขั้นตอนการเลือกแพ็คเกจ มีวิธีดำเนินการที่ง่ายและรายละเอียดไม่มาก การอนุมัติการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน สามารถรอรับผลได้ภายใน 7 วันทำการ มีความสะดวกสบายในการอัปโหลดเอกสารตลอดจนหลักฐานข้อมูล พร้อมทั้งสามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดการเลือกซื้อ และรออนุมัติจากระบบ

รายการแพ็คเกจ

Fieldwave :เทคโนโลยีติดตามความหนาแน่นและความปลอดภัย

1. ค่าบริการลิขสิทธิ์ระบบซอฟต์แวร์ Fieldwave 2. อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งหน้างาน • เครื่องรับสัญญาณ • เครื่องควบคุมการอ่านค่าสัญญาณ • เครื่องสำหรับการมอนิเตอร์ • อินเตอร์เน็ตระหว่างการติดตั้ง 3. การจัดการ Dashboard • การสอนการใช้งาน Dashboard ก่อนเริ่มจัดงาน • สิทธิ์ในการดูข้อมูล Dashboard ระหว่างวันงาน และหลังจบงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน 4. การติดตั้งและรื้อถอนอุปกรณ์ Fieldwave บริเวณ 1 โซนหมายเหตุ: *แพ็คเก็จไม่รวมค่าขนส่งอุปกรณ์ ค่าที่พัก และค่าเดินทาง ** ราคานี้เป็นราคาสำหรับโครงการ TCEB เท่านั้น**

ราคา 214,000.00 บาท