ผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัท

ONLINE BUSINESS MATCHING

บริการให้คำปรึกษา และสร้างสรรค์ กิจกรรมเจรจาธุรกิจ ทั้ง Online และ Offline พร้อมการบริหารจัดการฐานของมูล ผู้ซื้อ (Buyer) และ ผู้ขาย (Saler) ครอบคลุม ไฮเปอร์มาร์ท โมเดิร์นเทรด ทั้งในประเทศ กลุ่มประเทศ CLMV และ ตะวันออกกลาง ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 บาท จนถึง 500,000 บาท เยี่ยมชม บริการได้ที่ https://matching.smartsme.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 094-915-4624

VIRTUAL EVENT SMART SME EXPO

บริการให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรม งานแสดงสินค้า งานแสดงธุรกิจ ทั้งออฟไลน์ และ ออนไลน์ พร้อมทางเลือกใหม่ สำหรับการจัดกิจกรรม ในรูปแบบ ออนไลน์ รองรับการจัดแสดงธุรกิจได้ ตั้งแต่ 50 บู้ท ไปจนถึง 200 บู้ท เหมาะสำหรับงานแสดงสินค้าสินค้า หรือ บริการทุกประเภท เยี่ยมชม บริการได้ที่ https://virtual.smartsme.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 094-915-4624
แพ็คเกจที่สามารถขอรับการสนับสนุน

ขั้นตอนการขอรับสนับสนุน

1. ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพื่อค้นหานวัตกรรมและบริการ

2. เลือกบริการ

เลือกนวัตกรรมและบริการที่ท่านสนใจ

3. ชำระเงิน

ทำการชำระเงินกับผู้ให้บริการนวัตกรรมโดยตรง

4. แลกรับสิทธิ

ทำการใช้สิทธิประโยชน์หลังการซื้อขาย