ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ของ บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จำกัด

รายการผลิตภัณฑ์

Fieldwave :เทคโนโลยีติดตามความหนาแน่นและความปลอดภัย

Fieldwave” คือ เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวประมวลความหนาแน่นและการปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมในพื้นที่จัดงานได้แบบ Realtime โดยการผสานเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) และ Big Data จาก Smart ID เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการใช้คลื่นความถี่เพื่อติดตามและระบุอัตลักษณ์ของผู้ชมในงาน มีระบบวิเคราะห์ประมวลผลให้ผู้จัดสามารถเห็น Data ของความหนาแน่นของจำนวนผู้ชมในแต่ละเวที รวมทั้งสามารถดู Customer Journey ว่าผู้ชมได้เคลื่อนย้ายไปจุดใดมาบ้าง ผ่านระบบ Ultra-High Frequency ที่เป็นเทคโนโลยีจับความเคลื่อนไหวผ่านการสแกนแบบไม่ต้องสัมผัสโดยใช้คลื่นความถี่

Pre Registration System :ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า

ผู้จัดงาน ได้รับข้อมูลผู้เข้าร่วมก่อนวันงานและประเมินจำนวนคนเข้าร่วมเพื่อประเมินพื้นที่สำหรับเว้นระยะห่างทางสังคมก่อนวันงานจริงได้ทัน ข้อดีของ การลงทะเบียนล่วงหน้า ช่วยลดการลงทะเบียนที่หน้างาน ลดความแออัดในการเข้าร่วมงาน ได้รับข้อมูลหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้จัดงานมีแดชบอร์ดสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลระบบการลงทะเบียนก่อนวันงานแสดงจริงเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 5,000 คน

SPARK : ระบบไร้เงินสด (Cashless System)

ระบบจ่ายเงินแบบไม่ใช้เงินสด จากสถานการณ์ปกติที่เทคโนโลยี Cashless Payment ของ Eventpop ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Event Solution อำนวยความสะดวกการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดภายในงานอีเว้นท์ เมื่อมาสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด โซลูชั่น SPARK ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสตามจุดต่างๆของงาน

Online Booking Platform ระบบจองงออนไลน์

ระบบ Online Booking ของ Eventpop ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย ตอบ โจทย์การจองหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ pre-order สินค้า ,การทํา pre- booking เพื่อเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือเพื่อรับบริการในสถานที่ ต่างๆ แบ่งรอบเข้าร่วมกิจกรรม แสดงสินค้าคงเหลือแบบ real time,มี dashboard ประมวลผลข้อมูลลูกค้า ระบบสามารถรองรับผู้เข้าใช้งานพร้อมกันได้จํานวนมาก กำหนดจำนวนสินค้าแต่ละประเภทได้ ผู้ประกอบการสามารถทราบแหล่งที่มาของกลุ่มลูกค้าและเป้าหมายหลักเพื่อนําข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงทําการตลาดและวัดผลได้อย่างแม่นยํา

Registration System (ระบบการลงทะเบียนคนเข้าร่วมงาน)

แพลตฟอร์มจัดการงานอีเว้นท์ (End-to-End Event Management Platform) ด้วยการใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ครบวงจร ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ตั้งแต่การขายบัตรออนไลน์ การดูแลบริหารการตลาด การลงทะเบียนเข้างาน การลงทะเบียน walkin โดยใช้ Kiosk รวมถึงระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ที่ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการผลักดันธุรกิจกลุ่มไมซ์ (MICE) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัด

.POP LIVE - Live Streaming Portal Services :Starter (Full Day)

POP Live เชื่อมต่อทุกประสบการณ์ออนไลน์อีเว้นท์แบบไร้รอยต่อ ตั้งแต่การโปรโมท ลงทะเบียน ไปจนถึงการรับชม ด้วยเทคโนโลยีครบวงจร ช่วยคุณออกแบบงานเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ ในรูปแบบ webinar, virtual conference, fan meeting, virtual concert ด้วยคุณภาพ HD, interactive tools, ปรับแต่งรูปแบบ ดีไซด์ตามต้องการ ,dashboard สำหรับผู้จัดงาน รองรับงานออนไลน์ทุกรูปแบบ ตัวอย่างงานที่ใช้ POP Live: THE STANDARD, 5G AIS Townhall, UOB, CTC2021