ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ของ Virtual Solution

รายการผลิตภัณฑ์

Business Matching

โปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจอัจฉริยะ ที่สามารถเลือกคู่ค้าได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างการนัดหมายได้หลากหลายรูปแบบ - แบบนัดหมายล่วงหน้า Pre-Appointment - แบบจับคู่ธุรกิจหน้างาน Onsite Business Matching - แบบสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ Business Networking

Virtual Booth

เพิ่ม ROI ด้วย Virtual Booth ที่เข้าถึงลูกค้าของคุณทั่วโลกตลอดเวลา และสร้างภาพลักษณ์ ที่ทันสมัยให้กับแบรนด์ของคุณด้วยเทคโนโลยีล่าสุด

Virtual Event

ทลายทุกขีดจำกัดในการจัดงานอีเวนท์ของคุณให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบไร้ขอบเขตด้วย เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ - Corporate Event - Product Launch, Promotion Campaign, and Lucky Draw - 360 Virtual Event - Virtual Concert, Mini-Concert - Live Streaming - Polling - Gamification

Virtual Trade Fair

งานแสดงสินค้ารูปแบบ Virtual Trade Fair ที่ครบทุกฟังก์ชั่นสำหรับผู้แสดงสินค้าและผู้ซื้อ โดดเด่นด้วยระบบ Sale Live Chat ที่ให้คุณสามารถปิดการขายได้ภายในงาน บริหารจัดการ งานโดยออแกไนเซอร์มืออาชีพตั้งแต่ต้นจนจบงาน - Creative Idea & Concept - Marketing Strategy - 3D Virtual Exhibition Hall, Lobby, Business Lounge, Conference Hall and Virtual Booth - Registration System - Live Streaming, Virtual Forum, Virtual Conference - Data Analytics and Performance Report