ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ของ ไอดี ไดรฟ์ จำกัด

รายการผลิตภัณฑ์

ระบบจัดการลงทะเบียนอัฉริยะ EMS

ระบบจัดการลงทะเบียนอัจฉริยะ EMS เป็นระบบ ที่ช่วยลงทะเบียน ให้กับผู้เข้างานต่างๆ ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานประชุม Eventต่างๆ สามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทาง เช่นการลง ทะเบียนด้วย QR Code บัตรประชาชน อีกทั้งยังสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ได้ด้วย ทั้งนี้ระบบสามารถ ออกรายงานผู้เข้าร่วมงานได้ทันที

ระบบพัฒนาคุณภาพบริการ

Qserve ระบบพัฒนาคุณภาพบริการ - ระบบประเมิณความพึงพอใจ สามารถให้คะแนนการจัดงาน ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ ในแต่ละส่วน - สามารถรายงานภาพรวมและเฉพาะเจาะจงได้ในระบบ - มีระบบการแจ้งเตือนผ่าน Line เมื่อมีการประเมินเข้าไป