ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ของ บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด

รายการผลิตภัณฑ์

NFT Reward System

เป็นระบบสำหรับการ รับรางวัล NFT และซื้อ NFT

Photo Search System

เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ช่างภาพ โดยช่างภาพสามารถอัปโหลดรูปภาพจากงานวิ่งเข้าสู่ระบบ ระบบจะติดแท็กรูปโดยอัตโนมัติโดยรูปถ่ายที่มีหมายเลขหรือเบอร์นักวิ่งจะสามารถค้นหาภาพเหล่านี้ได้ โดยระบบใช้การตรวจสอบ BIB อัตโนมัติ

VR Run System

การจัด Virtual Run ผ่านทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย 1. ระบบรับสมัคร 4. ระบบจัดการ การส่งเหรียญ 2. ระบบชำระเงิน 5. ระuu Finisher Wall 3. ระบบส่งผล

Race Register System

ระบบรับสมัครงานวิ่ง - เปิดระบบงานวิ่งได้อย่างรวดเร็ว เปิดรับสมัครงานวิ่งภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับข้อมูล ระบบจ่ายเงินออนไลน์ได้หลายรูปแบบบัตรเครดิต โอนเงิน ไลน์เพย์ รองรับผู้ใช้งานได้จำนวนมาก ขายตั๋วได้หลากหลายรูปแบบ ขายตั๋วงานวิ่งเป็นซีรี่ย์ได้ด้วยลิงค์รับสมัครเดียว ล็อคจำนวนตั๋วและจำนวนเสื้อ เพิ่มช่องทางการขายสินค้าพ่วง โค๊ดพิเศษในการสมัคร ช่องทางพิเศษ