ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ของ บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด

รายการผลิตภัณฑ์

ระบบบริหารจัดการ ลานจอดรถ แบบรายเดือน

ระบบบริหารลานจอดออนไลน์ พร้อมเครื่อง Pos สำหรับให้บริการรายเดือน สำหรับบันทึก ข้อมูลรถยนตร์ และเวลาเข้าจอด โดยเจ้าของพื้นที่สามารถตรวจสอบรายได้ และการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ประหยัดงบประมาณ ตรวจสอบและตรวจสอบได้ รองรับส่วยลดร้านค้า E-Stamp

Platform สำหรับค้นหา และ ปล่อยเช่าที่จอดรถ

จอดสบาย Application ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาที่จอดรถ ที่ให้บริการอยู่บน Platform รวมไปถึงถ้ามีพื้นที่ว่างไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงแรม หรือ พื้นที่ส่วนตัวสามารถนำมาปล่อยเช่าบน platform ได้ในรูปแบบรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง