บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

Hybrid Event Live-streaming

• Livestreaming System Unlimited Audiences (Maximum of 3 Concurrent Streaming Video) • Live Production Size S (8 Hours/Queue) - Onsite Production Team : 1 Staff + 1 Hour Rehearsal Session before Live - Streaming Broadcast Devices : Video Controller Station (Max. 3 Sources), 2 Set of Computers, Light Sound Mixer (Max. 2 Input) - Engineering Supervisor - Camera & Crew (Per Set) : OB Video Camera x 1 , Cameraman & Assistant, Microphone Clips x 2 • Internet for Streaming • Conference Service • Broadcasting Platform (Webinar) • Registration System

เลื่อนขึ้นบน