บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
ติดต่อบริษัท

RegEX Registration System

ระบบลงทะเบียนผู้เข้าชมงานจัดแสดงสินค้า, สัมนา หรือ Event 1 Event ประกอบไปด้วย 1. ลงทะเบียนล่วงหน้า Pre-Registration 2. ลงทะเบียน Online **ราคานี้ไม่รวมการแก้ไขแบบฟอร์มลงทะเบียน และ Registration Local Server สำหรับการลงทะเบียนหน้างาน

เลื่อนขึ้นบน