บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
ติดต่อบริษัท

LeadEX App - E-Badge

แอพลิเคชันสำหรับบันทึกบัตรเข้าชมงานจัดแสดงสินค้า, สัมนา และอีเว้นท์ที่มีการลงทะเบียน ในรูปแบบของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Badge) **ราคานี้ไม่รวม Staff Onsite support

เลื่อนขึ้นบน