Kollective one
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
Kollective one
ติดต่อบริษัท

Customizable Package

ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายทางการตลาดด้วยการสร้างแคมเปญการตลาดที่เหมาะกับแบรนด์ง่ายๆ ผ่าน Kollective Match พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดแคมเปญ โดยสามารถกำหนดงบประมาณและจำนวนอินฟลูเอนเซอร์ได้เอง เหมาะกับ: แบรนด์ที่มีความต้องการชัดเจน หรือ ต้องการที่ปรึกษาในการสร้างแคมเปญ

เลื่อนขึ้นบน