บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

ระบบจัดการอีเว้นท์ Virtual (Virtual Event Solution)

• Virtual Exhibition Booth (Maximum 50 Booths - More Booths can be added with additional cost) - Choose design from Zipevent various templates (Customized 3D design has additional cost) - Company Profile - 1-1 Chat with exhibitor - 1 Video/Booth - 5 Brochures (PDF + Poster) - 15 Product Gallery / Booth • Unlimited Registration System • Video Calling • Unlimited Live-streaming session (Software only, with additional cost for livestream production team/equipment) • Business Matching / Networking • Engagement Features

เลื่อนขึ้นบน