บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด
ติดต่อบริษัท

Event staff Pack 3

- สรรหาพนักงานในตำแหน่งที่คุณต้องการ สำหรับงานอีเว้นท์นั้นๆ พร้อมคัดกรองเบื้องต้น - ดูแล ตรวจสอบและติดตามการเข้างาน - ออกงาน ของพนักงานทุกคนผ่าน Daywork Application - หาพนักงานทดแทนทันที หากมีการลางานหรือขาดงาน - จ่ายค่าจ้างแทนผู้ว่าจ้าง หมายเหตุ : ค่าบริการของ Daywork จะเป็นการคิด on-top จากค่าจ้างของพนักงาน 30% ซึ่งในแพคเกจนี้ได้รวมค่าบริการแล้วดังข้อมูลเบื้องต้น

เลื่อนขึ้นบน