นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

ระบบสนทนาอัตโนมัติ

ระบบตอบการสนทนาระหว่างการจัดแสดงานแบบอัตโนมัติผ่าน Facebook Messenger สามารถเก็บบันทึกประวัติการสนทนา ระงับการเผยแพร่คำที่ไม่สุภาพ และเพิ่มการเรียนรู้โต้ตอบได้ผ่านระบบบริหารจัดการ

เลื่อนขึ้นบน