นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริการจัดการข้อมูลแบบคลาวด์

บริการจัดเก็บข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย คลิปวิดีโอเหตุการณ์จากการจัดงานในแต่ละครั้ง เพื่อเรียกดูหรือนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สำหรับการจัดงานในครั้งต่อไป (งบประมาณเริ่มต้นที่ 30,000 บาท/ปี)

เลื่อนขึ้นบน