นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

ระบบประเมินผู้เข้าร่วมงาน

ระบบวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมงาน ตามพื้นที่งานส่วนต่างๆ การเข้าเยี่ยมบูธ การให้ความสนใจต่อเนื้อหาที่นำเสนอภายในบูธ (งบประมาณเริ่มต้นที่ 50,000 บาท)

เลื่อนขึ้นบน