Master Plan Co., Ltd.
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
Master Plan Co., Ltd.
ติดต่อบริษัท

Master Plan Co., Ltd.

มาสเตอร์แพลน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบ Business Matching และระบบรองรับการจัดงานอีเว้นท์ทุกรูปแบบ สามารถออกแบบระบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กรภาครัฐ ผู้จัดงาน นิทรรศการ B2B ครอบคลุมงานทุกประเภทและทุกขนาด มีทีมงานผู้คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ท่านสามารถจัดการในเรื่องต้นทุนและเวลา รวมถึงมีการวิเคราะห์ การประเมินผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรานำเสนอและให้บริการท่านด้วย แพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานสากล มีการแก้ปัญหาทางยุทธวิธี และการประเมินอย่างมืออาชีพ ทีมงานของเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดและคอยสนับสนุนจนกว่าเป้าหมายของคุณจะสำเร็จด้วยความอย่างเชี่ยวชาญที่เรามี