บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ภายใต้การนำของ คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ที่มุ่งมั่น สรรสร้าง บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการยกระดับ SME ไทย ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ และยังเป็นสื่อกลางให้คำปรึกษา และสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ผ่านเครื่องมือที่หลากหลายอย่างครบวงจร ด้วยกลยุทธ์ในการเป็น “SMEs Success Solution” ผ่าน 5 Solutions ดังนี้ 1. Media Solution แพลทฟอร์มสนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการแบบครบวงจร ทั้งทางโทรทัศน์ ออนไลน์ และสิ่งพิมพ์ 2. Digital Solution ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนากลยุทธ์ การใช้เครื่องมือออนไลน์ 3. Seminar Service Solution บริการด้านการจัดงานสัมมนาทุกรูปแบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์โดยทีมงานมืออาชีพ 4. Event Solution จัดงานกิจกรรม และงานแสดงสินค้านิทรรศการแบบครบวงจร 5. Trading & E-Commerce Solution พัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการขยายตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และช่องทางอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม