บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด

บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นบริษัทฯประกอบกิจการด้านบริการนักวิ่ง ด้วยระบบเทคโนโลยีครบวงจร คือ ระบบลงทะเบียน ระบบค้นหาภาพถ่ายด้วยใบหน้า การส่งผลวิ่ง ระบบเกี่ยวกับการจัดงานอีเว้นท์ด้านกีฬาทุกประเภท