บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Choco CRM มีความเชี่ยวชาญด้าน CRM (Customer Relationship Management) และการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) เพื่อช่วยธุรกิจของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการบริหารจัดการธุรกิจ, การบริหารจัดการลูกค้า, และการวางแผนทางด้านการตลาด เช่น ระบบ POS (Point-of-Sales), ระบบการจัดการเมมเบอร์ (CRM), การวิเคราะห์ข้อมูล (CDP) เพื่อให้ทุกธุรกิจที่ใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถเติบโตพร้อมกับเราได้อย่างมั่นคง ปัจจุบันเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการและดูแลลูกค้ารอบด้านมากกว่า 200 คน เราได้รับความใว้วางใจที่จากลูกค้าทั้ง Corporate และ SMEs กว่า 2,000 เจ้า