บริษัท ลูปส์ รีเสิร์ฟ ยัวร์ ไรด์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ลูปส์ รีเสิร์ฟ ยัวร์ ไรด์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท ลูปส์ รีเสิร์ฟ ยัวร์ ไรด์ จำกัด

Loops is the company that focuses on the public transportation segment, we establish our company 3 years ago, starting with the van booking platform that helps people to find the way back home after the concert. Now our focus is to digitize public van and create a new standard for them.

เลื่อนขึ้นบน