บริษัท บิซกิต โซลูชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท บิซกิต โซลูชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท บิซกิต โซลูชั่น จำกัด

Bizcuit คือบริษัทโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถเพิ่มยอดขายและปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เรามีความชำนาญในด้านแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์ที่ใช้ NLP, คอมพิวเตอร์วิชั่น และเทคโนโลยีประสบการณ์ลูกค้า เรามุ่งเน้นไปที่การนำพลังของ AI มาใช้ในการหาข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ