บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ และ แนะนำสินค้า

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับและแนะนำสินค้า -สามารถสื่อสารตอบโต้กับลูกค้าได้ด้วยคำสั่งเสียง รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ -กล่าวทักทาย พูดช่วยเชิญชวนลูกค้าเข้าร้าน -แนะนำให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า เสนอสินค้าให้ตรงกับช่วงอายุ และเพศชายหรือหญิง -จดจำหน้าลูกค้าVIP และกล่าวทักทายได้อย่างเหมาะสม -เดินนำทางพาลูกค้าไปจุดวางสินค้า หรือจุดบริการในระยะ200 ตรม. -สามารถเปิดไฟล์มีเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้า -พนักงานสามารถ VDO Call จากระยะไกลเข้ามาพูดคุยกับลูกค้าได้ผ่านหน้าจอหุ่นยนต์

อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด

ในปี 2552 เราได้สร้างหุ่นยนต์บริการตัวแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อว่า "ดินสอ" ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่าอนาคตอันใกล้หุนยนต์จะมาช่วยให้มนุษย์อย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ เช่นบริการด้านการดูแลสุขภาพ ในปี 2553 เราสร้างหุ่นยนต์ 10 ตัว สำหรับการบริการในร้านอาหาร "เอ็มเค" ในปี 2557 เราสร้างหุ่นยนต์ 14 ตัว ให้กับร้านอาหารในเมือง ลินเชอปิง ประเทศสวีเดน ในการรับรายการอาหาร และ เสริฟอาหารถึงโต๊ะของลูกค้าอีกด้วย หลังจากหลายปีที่ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในประเทศไทย และในญี่ปุ่น ได้เปิดตัว "ดินสอ" หุ่นยนต์สำหรับบริการผู้สูงอายุในปี 2558 ปัจจุบันดินสอมีใช้อยู่ในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยการแพทย์ของรัฐ และ ในโรงพยาบาลเอกชนมากกว่า 50 แห่ง ในปี2560 นำหุ่นยนต์ดินสอรุ่นที่ 3 ออกสู่ตลาด เป็นหุ่นประชาสัมพันธ์และต้อนรับ ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก ได้แก่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล เมืองไทยประกันชีวิต ในปี2562 จากการวิจัยและพัฒนาด้านAI สร้างหุ่นยนต์ดินสอรุ่นที่ 4 เพื่อเข้ามาช่วยเหลืองานของมนุษย์มากยิ่งขึ้น