บริษัท อะลาโมด จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท อะลาโมด จำกัด
ติดต่อบริษัท

Promotion Girl Assistant (ระบบแนะนำสินค้า สำหรับ Store)

ระบบ Digital signage ที่เป็น VDO Call Centre สำหรับให้ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำสินค้าพิเศษใน Convenient Store โดยนอกจากจะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือ ยังแทนสายตาให้กับเหล่า Promotion Girl ได้ดูแลลูกค้า ในแบบ 1 คนดูแลได้ 5-7 Store ในเวลาเดียวกัน ถือเป็นการใช้คนเก่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเพื่อให้บริการในทุก Store เป็นต้น