บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อบริษัท

PAC KLEAN แผ่นละลายเมือกในถาดน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ บรรจุ 1 แผ่น (15g.)

PAC KLEAN แบบแผ่น ผลิตภัณฑ์ลดการอุดตันเครื่องปรับอากาศ ช่วยกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโดของแบคทีเรีย เชื้อรา ในถาดน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ โดยเมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับน้ำจะค่อยๆละลายและย่อยสลายสิ่งสกปรกและเชื้อโรคเหล่านี้ ด้วยวิธีการย่อยสลายทางชีวภาพ Biodegradable ช่วยลดการอุกตันในระบบท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศจึงมั่นใจได้ว่าอากาศที่เราสูดเข้าไปนั้นสะอาดและปลอดภัย

เลื่อนขึ้นบน