บริษัทบลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัทบลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด
ติดต่อบริษัท

EXfair

EXfair เป็นงานแฟร์ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิค Full 3D Web ทำให้สามารถ Interact ส่วนต่างๆภายในงานได้ ไม่ใช่แค่เป็นการซ้อนภาพ หรือ Video โดย EXfair มีฟังก์ชันที่หลากหลายทั้งVoice Call , Chat รวมไปถึงการนัดหมายเพื่อธุรกิจแบบ Business Matching โดยรองรับการใช้งานได้ทั้ง PC ,Mobile และสามารถรองรับการใช้งานได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างไม่มีข้อจำกัด EXfair ไม่ได้จำกัดแค่งานแฟร์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถจำลองงานสัมมนา,งานแสดงนิทรรศการ และงานอื่นๆ ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ