บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 5 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
รีวิว

ให้บริการดีเยี่ยม

ให้บริการดีเยี่ยม


บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด
ติดต่อบริษัท

My Home VR

ถ่ายทำ โรงแรม ห้องประชุม ด้วยเทคโนโลยี 3DVR เพื่อช่วยให้การนำเสนอมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น