บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

Platform สำหรับค้นหา และ ปล่อยเช่าที่จอดรถ

จอดสบาย Application ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาที่จอดรถ ที่ให้บริการอยู่บน Platform รวมไปถึงถ้ามีพื้นที่ว่างไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงแรม หรือ พื้นที่ส่วนตัวสามารถนำมาปล่อยเช่าบน platform ได้ในรูปแบบรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง