บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

ระบบบริหารจัดการ ลานจอดรถ แบบรายเดือน

ระบบบริหารลานจอดออนไลน์ พร้อมเครื่อง Pos สำหรับให้บริการรายเดือน สำหรับบันทึก ข้อมูลรถยนตร์ และเวลาเข้าจอด โดยเจ้าของพื้นที่สามารถตรวจสอบรายได้ และการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ประหยัดงบประมาณ ตรวจสอบและตรวจสอบได้ รองรับส่วยลดร้านค้า E-Stamp