บริษัท โพชั่นเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท โพชั่นเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อบริษัท

The Luxperience package for luxury brands

The Luxperience is a collaboration project between Potioneer and Ivory Shadow to provide the one-of-a-kind niche exhibition for luxury brands at one of the most exclusive and premium event space in the heart of Sukhumvit. The 8 luxury exhibitors will receive 4 Days of exhibition plus 1 round of the most exclusive chef’s table at Glass Peninsula which has never been opened for anyone for the first time in history.