บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พศ. 2558 ขยายฐานบริการระบบคิวสำหรับร้านอาหารเป็นตลาดแรก หลังจากนั้นขยายธุรกิจไปยัง โรงพยาบาล ธนาคาร และภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความแน่นขนัดในสถานที่ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 3 ล้านคน ในปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้การจัดงานจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการจัดงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทางแพลตฟอร์มของคิวคิว ได้สร้างโซลูชั่นที่สามารถช่วยลดความเสี่ยง สร้างให้เกิด Social Distancing และควบคุมความหนาแน่นของผู้ร่วมงานในพื้นที่ (Carrying Capacity) ซึ่งได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่นงานคอนเสิร์ตของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในหลายจังหวัด อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ งานเทศกาลต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น