บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อบริษัท

QueQ - Event Solution

เหมาะกับงานอีเว้นท์ คอนเสิร์ต งานเซลล์ ต่างๆ เพื่อสร้าง Social Distancing และควบคุมความหนาแน่นของการใช้บริการในสถานที่ (Carrying Capacity)

เลื่อนขึ้นบน