บริษัท เจโนไซส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท เจโนไซส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
ติดต่อบริษัท

บริษัท เจโนไซส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

We are a technology and marketing consulting specialist providing full-suite business solutions. Our roles include being Consulting, Digital Agency, Media Agency, Event Organizer and PR Agency to clients ranging from government agencies, enterprises and SME companies, to international brands in various industries.