บริษัท เจโนไซส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท เจโนไซส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
ติดต่อบริษัท

Live Streaming Service

LIVE Webinar จัดประชุมออนไลน์ใน Zoom ใช้ประชุมเห็นหน้าและคุยกันได้อย่างมืออาชีพ LIVE PressConfernce แถลงข่าวธุรกิจในถึงลูกค้าและสื่อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ LIVE Streaming โอกาสใหม่ของการถ่ายทอดสดในแบบ Real Time LIVE Conference ประชุมออนไลน์ อย่างมืออาชีพแลกเปลี่ยนความรู้ได้ทุกที่ LIVE Learning การเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์