บริษัท แบ็คส์เตอร์ส จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท แบ็คส์เตอร์ส จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท แบ็คส์เตอร์ส จำกัด

Baksters (แบ็คส์เตอร์ส) ดำเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ที่นำเอไอ (AI, Artificial Intelligence) และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning) มาใช้ในการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเป็น Data-Driven Business โดยมีการทำวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นด้าน Computer Vision มาช่วยการทำ Big Data Analytics และ Predictive Analytics ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น