บริษัท แบ็คส์เตอร์ส จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท แบ็คส์เตอร์ส จำกัด
ติดต่อบริษัท

Manavis Smart CE

Manavis Smart CE เป็นโซลูชั่นที่ช่วย Convention Centers และ Exhibitors ในเรื่องการจัดการพื้นที่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด (Area Utilisation) เพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาวิเคราะห์พฤติกรรมคนที่เข้างาน

เลื่อนขึ้นบน