บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด

Daywork เป็นบริการจัดหาคนทำงาน/พนักงาน พาร์ทไทม์ให้กับบริษัท ห้างร้าน รวมถึงออแกไนซ์ต่างๆที่ต้อง การกำลังคนเข้าไปช่วยงาน โดยเน้นไปที่รูปแบบการทำ งานพาร์ทไทม์สำหรับผู้ที่ต้องการฝากหาพนักงานกับ Daywork เราให้บริการจัดหาคนแบบ One Stop Service ตั้งแต่จัดหาคน คัดกรองเบื้องต้น เทรนงาน ตรวจสอบการทำงานไป จนถึงขั้นตอนการชำระเงินให้กับพนักงานแทนคุณลูกค้า Daywork is a service for recruiting Part-time workers or employees by focusing on Part-time jobs. We provide a one-stop service for recruiting people, from Preliminary screening, Training, and Inspection until the process of payment to employees on behalf of our customers. We are also a platform to help students and people who are looking for a channel to make extra money through part-time jobs, which can only be done during free time without affecting the Study or Full-time working by making a simple step in our Daywork Application.