บริษัท ไอเด็กซ์ ไมซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ไอเด็กซ์ ไมซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท ไอเด็กซ์ ไมซ์ จำกัด

Provide professional Conference Service both online and Offline. Event Consultation and 1 stop solution for conference Organizing ทีมงานผู้เชี่ยวชาญการจัดประชุมให้แก่ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศนานกว่า 10 ปี ประสบการณ์การจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ มากกว่า 30 งาน ภายในปี 2020