บริษัท ไอเด็กซ์ ไมซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ไอเด็กซ์ ไมซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

Idext Online and hybrid Service

เทรนด์ใหม่ของ Online Event! เมื่อ Online Event กลายเป็นตัวเลือกที่จำเป็นในการประชุม ผู้จัดงานควรปรับตัวอย่างไรเพื่อให้แพลตฟอร์มนี้ยังคงสามารถดึงความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมได้ ให้เราเป็นตัวช่วยในการสร้างความน่าสนใจ และความน่าเชื่อถือให้แก่งานของคุณ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านออนไลน์ ดังต่อไปนี้ - สัมมนาออนไลน์ - Hybrid Event - Virtual Exhibition - Virtual event studio