บริษัท นายเน็ต จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท นายเน็ต จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท นายเน็ต จำกัด

บริษัท นายเน็ต จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม YourQR Digital Name Card ซึ่งเป็น application นามบัตรดิจิทัลที่ใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือ ทดแทนการใช้นามบัตรกระดาษแบบเดิม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากร และลดการสัมผัส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องแลกเปลี่ยนนามบัตรเป็นจำนวนมากในงาน exhibition เพราะนอกจากประโยชน์ข้างต้น หลังจบงาน ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนามบัตรทั้งหมดที่แลกไว้ในงานมาเก็บไว้ใช้ประโยชน์สำหรับองค์กรต่อไปได้ในอนาคต - Contactless Solution for Event มาตรฐานใหม่ของการแลกนามบัตรในงานแฟร์ - - ลดสัมผัส ประหยัดทรัพยากร ข้อมูลไม่หาย ยั่งยืนกว่านามบัตรกระดาษ -