บริษัท นายเน็ต จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท นายเน็ต จำกัด
ติดต่อบริษัท

Contactless Solution for Event

Contactless Solution มาตรฐานใหม่ในการแลกนามบัตรในงาน Exhibition ด้วยแอพพลิเคชั่น YourQR ที่จะช่วยให้ผู้แสดงงานแลกนามบัตรกับผู้ชมงานแบบไร้สัมผัส และข้อมูลที่ได้ยังถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ผู้แสดงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการติดต่อของผู้ชมงานมาเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต - Contactless Solution for Event มาตรฐานใหม่ของการแลกนามบัตรในงานแฟร์ - - ลดสัมผัส ประหยัดทรัพยากร ข้อมูลไม่หาย ยั่งยืนกว่านามบัตรกระดาษ -

เลื่อนขึ้นบน