บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด

บริษัทเทคสตาร์ทอัฟ ที่เชี่ยวชาญใน Multi Camera, Photogrammetry, VR 360, AR, Deep Face และ AI เพื่อสร้างปรากฎการพิเศษบนโลกดิจิตอลให้กับอุตสาหกรรมโฆษณาและอีเว้นท์ ที่การันตีด้วยรางวัลทางนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศมากมาย โดยมีผลงานและบริการครอบคลุมเพื่อสนับสนุนทุกไอเดีย ทุกธุรกิจให้พร้อมรับ...โอกาสใหม่ในโลก Metaverse ไม่ว่าจะเป็น Virtual VR360, Virtual Event, Virtual Influencer, Online Business Mapping ตลอดจนระบบการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านการสร้าง Photo Gimmick และ Private QR เพื่อการสร้างกระแสให้เกิดการแชร์บนโลก Social Media ผ่าน Facebook เป็นต้น