บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

3D Photo Booth

ระบบถ่ายภาพเดียวที่ถ่ายด้วยกล้องในแบบ Multi Camera เพื่อสร้างภาพ 3 มิติ รับภาพผ่านการแชร์ผ่าน Social Media Facebook ในแบบสุดพรีเมี่ยมกับ Private QR ในแบบส่วนตัว