บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
ติดต่อบริษัท

MatchEX Business Matching System

ผู้ช่วยในการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อให้ผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Exhibitor) สามารถพบกับคู่ค้าที่มีความต้องการคล้ายคลึงกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพียงอัพเดทโปรไฟล์ของตนตามความเป็นจริง ค้นหาคู่ค้าตามความต้องการและรอการตอบกลับจากอีกฝ่าย พร้อมทั้งยังสามารถเลื่อนเวลานัดหมายได้ทั้งสองฝ่ายหากเวลาที่ตกลงกันไว้ไม่สะดวก ซึ่งโปรแกรมนี้รองรับการทำกิจกรรมจับคู่ธุรกิจทั้งรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออนไซต์