บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด

เราคือผู้พัฒนา software ซึ่งช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ภายในงานจัดแสดงสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นเช่น การลงทะเบียนผู้เข้าชมงาน, การจับคู่ธุรกิจ, การแลกเปลี่ยนบข้อมูลระหว่างผู้ขาย(Exhibitor) และผู้ซื้อ(Visitor) เป็นต้น นอกจากนี้เรายังพัฒนาพื้นที่สำหรับงานจัดแสดงสินค้าในรูแบบออนไลน์(Online Exhibition) และเทคโนยีเพื่อช่วยเหลือผู้จัดงานในการสำรองพื้นที่ในงานจัดแสดงสินค้าปีถัดไป

เลื่อนขึ้นบน