บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
ติดต่อบริษัท

RegEX Registration System

ระบบลงทะเบียนสำหรับงานจัดแสดงสินค้า และงานสัมมนาที่ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนหน้างาน(Onsite Registration) การลงทะเบียนออนไลน์(Online Registration) หรือการลงทะเบียยนออนไลน์ล่วงหน้า(Pre-Registration) นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการลงทะเบียนได้จำนวนมาก

เลื่อนขึ้นบน